Disclaimer Ouderpeilpunt

Ouderpeilpunt biedt alle teksten, afbeeldingen, links en andere onderdelen op deze site als service aan.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen content, kan Ouderpeilpunt niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. iHUB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

Gebruik van afbeeldingen en informatie

Gebruikte beeldmerken, logo’s, video's en teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is daarom niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Ouderpeilpunt.

Informatie van derden

Ouderpeilpunt is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de toegang tot of de informatie op websites die linken van of naar deze website.

Contact

Neem voor vragen over de website of het doorgeven van onjuistheden of suggesties contact op met Ouderpeilpunt.