Disclaimer Stichting OPP

Stichting OPP biedt alle teksten, afbeeldingen, links en andere onderdelen op deze site als service aan.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen content, kan Stichting OPP niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Stichting OPP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

Gebruik van afbeeldingen en informatie

Gebruikte beeldmerken, logo’s, video's en teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is daarom niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Stichting OPP.


Informatie van derden

Stichting OPP is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de toegang tot of de informatie op websites die linken van of naar deze website.

Contact

Neem voor vragen over de website of het doorgeven van onjuistheden of suggesties contact op met Stichting OPP.