Word donateur

Help mee om kinderen met een gedragsprobleem of stoornis op te laten groeien tot zelfredzame volwassenen.

Voor kinderen met gedragsproblemen of een stoornis is ondersteuning bij het opgroeien tot een zelfredzame volwassene noodzakelijk. Stichting OPP helpt deze kinderen én hun ouders.

Help je ons mee?

Doneer nu

Kies voor welk project je wilt doneren.

Behoefte aan jeugdzorg groeit

Ieder jaar stijgt het aantal kinderen dat jeugdzorg nodig heeft. In 2015 deden 380.100 kinderen een beroep op jeugdzorg. In 2021 deden waren dat al 460.740 kinderen. Dat is 10,4% van alle kinderen in Nederland. 

En hoewel de behoefte aan passende zorg groeit, is er in de huidige maatschappij steeds minder tijd en aandacht voor deze zorg en ondersteuning. Er is een tekort aan zorgpersoneel en leraren. En de druk bij bestaande hulpverleners en docenten wordt steeds groter. Dat moet en kán anders, zowel voor de kinderen als voor hun ouders: daar is stichting OPP van overtuigd. Door ouders en kinderen de middelen te geven waarmee zij de regie over hun leven weer in eigen handen krijgen. Maar daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Steun stichting OPP: word donateur

Steun ons

Stichting OPP haalt een groot deel van haar inkomsten uit fondsen, subsidies en organisaties die een bijdrage doen om inspraak op shared werken op te zetten. Om ook in de toekomst ons werk voort te kunnen zetten en zoveel mogelijk ouders van kinderen met een gedragsprobleem of stoornis te helpen, zoeken wij donateurs.

Stichting OPP heeft de ANBI-status. Dit betekent dat je een gift onder bepaalde voorwaarden mag aftrekken van de inkomstenbelasting. 

Geloof jij ook dat ouders met de juiste informatie en steun beter weten waar ze moeten zijn en hoe ze zelf de regie kunnen pakken? En dat we de druk een beetje kunnen verlichten op zorg en onderwijs als ouders een plek hebben waar ze emotioneel ondersteund worden door andere ouders?

Waar zet stichting OPP donaties voor in?

Met geld dat stichting OPP ontvangt, financieren we lopende projecten waarmee we kinderen concreet helpen. Nu en in de toekomst. Jouw donatie zetten we dan ook in voor het verder ontwikkelen van: 

Maar we willen ook nieuwe projecten opstarten, zoals de introductie van shared werken bij nóg meer organisaties of andere tools waar ouders, kinderen of professionals behoefte aan hebben.

Hoe word je donateur? 

Hoe meer financiële bijdragen, hoe stabieler onze stichting. Dat is belangrijk, omdat er van ons platform een preventieve werking uitgaat. We wijzen ouders de weg in de wereld van jeugdzorg en onderwijs en we bieden erkenning en herkenning. 

Je kunt stichting OPP op verschillende manieren ondersteunen.

  • maandelijks donatie 
  • jaarlijkse donatie
  • eenmalige donatie


Iedereen kan doneren:  van privépersonen tot commerciële bedrijven die iets willen bijdragen aan de maatschappij. 

Ieder half jaar houden we onze donateurs op de hoogte van de besteding van donaties. Zo weet je precies hoe jouw donatie bijdraagt aan ons maatschappelijke doel.

Ja, ik steun jullie

'In de zoektocht naar de juiste hulp voor mijn kind werd ik als ouder over het hoofd gezien. Ik vind het belangrijk dat professionals, ouders en kinderen veel meer in gesprek gaan met elkaar. Zodat ze komen tot juiste beslissingen. Het zou mooi zijn als de schotten die er nu nog bestaan, weggewerkt worden.’ 
Michel

Legaten

Overweeg je een goed doel op te nemen in jouw testament? En droom je net als wij van een maatschappij waarin kinderen met een gedragsprobleem of -stoornis én hun ouders de hulp krijgen die zij nodig hebben? Neem stichting OPP dan op in je testament via een legaat. 

Je kunt stichting OPP namelijk opnemen in je testament, zonder de stichting tot erfgenaam te benoemen. Dit kan via een legaat. Dan laat je een door jouzelf vastgesteld geldbedrag of een vast percentage van je nalatenschap na aan stichting OPP.