Privacyverklaring Vereniging Ouderpeilpunt


De bescherming van jouw persoonsgegevens neemt Ouderpeilpunt zeer serieus. Persoonsgegevens zijn, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, over jou dus.