Betekenisvol samenwerken

Stichting OPP werkt samen met organisaties aan het versterken van een betekenisvolle samenwerking. Die samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals, kinderen, jongvolwassenen en hun netwerk zorgt ervoor dat kinderen hulp krijgen die optimaal aansluit op hun behoeften. 

Samenwerken voor succes

Samenwerken met andere organisaties helpt mee om kinderen te laten opgroeien tot zelfredzame volwassenen. Dat klinkt logisch, maar in een versnipperd zorglandschap is dit minder voor de hand liggend dan je zou verwachten.


Daarom zoekt stichting OPP actief naar betekenisvolle samenwerkingen. Want hoe meer mensen weten welke obstakels kinderen met gedragsproblemen tegenkomen, hoe meer mensen er compassie voor krijgen.


Én aan de slag willen om kinderen te helpen of ondersteunen. Hoe meer samenwerking er is, hoe meer onderzoek er gedaan kan worden.

Het resultaat

De samenwerkingen die stichting OPP zoekt, hebben resultaat. Zo merken we dat:

 • Kinderen sneller de passende hulp vinden die ze nodig hebben, omdat informatie centraal beschikbaar wordt.
 • Ook partijen waarmee wij nog niet samenwerken, van onze aanpak kunnen leren. We delen onze werkwijze en aanpak namelijk vrij.
 • De samenwerking de eenheid in de aanpak versterkt. Ouders en kinderen kunnen daardoor samen beslissen met professionals. Dat creëert rust in het hele systeem en duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Jongeren weten precies weten waar ze aan toe zijn, of ze nu geholpen worden in Friesland of in Zuid-Holland.
 • Er duidelijkheid wordt gecreëerd. Een ouder weet waar hij of zij tips en informatie kan vinden. Een ouder weet waar hij aan toe is. En helpt zo zijn of haar kind verder.

Samenwerken in de praktijk

Eén van de langdurige samenwerkingen die stichting OPP heeft, is met de hogeschool Ede in de Sprong groep, samen met andere organisaties en hogescholen uit het land. Hierdoor leren toekomstige zorgprofessionals en hulpverleners al tijdens de studie anders te kijken naar de relatie met ouders, kinderen, hun netwerk én andere hulpverleners. Zo voorkomen we samen dat: 

 • Iedere organisatie zijn eigen ding blijft doen. Ouders en kinderen hebben hier last van, omdat vooraf niet duidelijk is hoe de aanpak een kind verder helpt. 

 • We een systeem in stand houden waar autocratisch besloten wordt en waar kinderen, ouders en professionals geen invloed op hebben. 

 • Er bij professionals een tunnelvisie ontstaat doordat zij steeds hetzelfde doen en in dezelfde vijver blijven vissen. Dat leidt tot gebrek aan andere invalshoeken en kinderen worden er de dupe van.

 • Er in verschillende organisaties en gemeenten een andere aanpak gehanteerd wordt. Daardoor ontstaat namelijk chaos en hoe groter de chaos, hoe minder duidelijkheid kinderen en hun ouders hebben.

We werken samen met verschillende organisaties. De invulling van de samenwerking is met iedere organisatie anders. Zo ook de samenwerking met KompASS.

Betekenisvol samenwerken met ouders

Maar samenwerken gaat voor stichting OPP verder dan alleen samenwerken met organisaties en hulpverleningsinstanties. Ook met ouders zoeken we actief de samenwerking. Als ouder weet je namelijk als geen ander wat je kind met een gedragsprobleem nodig heeft. Naast jeugdzorg, zijn dat volgens ouders die wij regelmatig spreken: 

 • Aandacht.

 • Liefde. 

 • De tijd en de energie erin steken om je/een kind echt te willen begrijpen. 

 • Als je de kennis en tools daarvoor niet vanuit je eigen opvoeding hebt meegekregen, dan moet er een mogelijkheid zijn om dat te leren. Want deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig. 

 •  Steun van anderen, bijvoorbeeld van andere ouders. 

 • Een centrale plek waar je terecht kunt met je vraag of verhaal.

 • Weten dat je er niet alleen voor staat. 

Hier ondersteunt stichting OPP de ouders in, zodat de kinderen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden in hun ontwikkeling en opvoeding. Daarom stimuleren we ouders - als dat nodig is - ook om aan hun eigen zelfredzaamheid en vaardigheden te werken. 


Ouder: ‘Ik heb liever een moeder van zestig jaar die alles al eens heeft meegemaakt en mij goede tips kan geven. Die durft te zeggen dat ik dit of dat anders moet aanpakken, zodat mijn kind minder agressief wordt. Opvoeden leer je niet uit een boekje, zeker niet met deze kinderen. It takes a village to raise a child.’