Buddy's

Onafhankelijke informele cliëntondersteuning voor ouders 

Om ouders te ondersteunen die voor hun kind een beroep doen op jeugdhulp, biedt Stichting OPP buddy’s. Buddy’s zijn niet zomaar maatjes, maar ervaringsdeskundige ouders die andere ouders helpen vanuit hun eigen ervaring. Buddy’s vervullen daarnaast een brugfunctie richting de hulpverlener.

Onze buddy’s kunnen voor verschillende situaties worden ingezet

  • Ze bieden een luisterend oor voor ouders, 
  • Ze delen hun eigen ervaring om de andere ouder verder te helpen, 
  • Ze wijzen de weg in het zorglandschap en 
  • Ze kunnen ondersteunen in gesprekken met hulpverleners of voogden.

Buddy’s delen herkenbare ervaringen

Een buddy is een ouder die voor een andere ouder herkenbare ervaringen deelt. Onze buddy’s hebben zich ontwikkeld en willen met hun kennis en inzet andere ouders verder helpen en ondersteunen. Dit doen zij in principe op vrijwillige basis, afhankelijk van wat er nodig is. Als een ouder veel ondersteuning nodig heeft bij gesprekken of op locatie, ontvangt de buddy een vaste vergoeding.

Recht op cliëntondersteuning

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor cliëntondersteuning van kinderen en hun ouders die een beroep doen op de Jeugdwet. Onze buddytrajecten vallen niet onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar onder de Jeugdwet. Wij maken afspraken met gemeenten over de financiering en inzet van onze trajecten.

Als er geen financiële afspraken zijn met een gemeente, gaan we met partijen in overleg om te kijken of we toch een traject voor een ouder kunnen starten. Dit vraagt inzet van de jeugdzorgorganisatie die een traject aanvraagt. Het kan ook zijn dat de jeugdzorgorganisatie het buddytraject bekostigd.

Begeleiding buddy’s 

Buddy’s worden begeleid door een coördinator. Dit is een ervaringsdeskundige ouder die veel inhoudelijke kennis heeft over het jeugdzorglandschap. Zij coacht de buddy’s en helpt hen als buddy’s vragen hebben over hun buddytraject met een ouder. Onze buddy’s hebben allemaal een training gevolgd bij stichting OPP en ontvangen tijdens hun inzet coaching en bijscholing waar nodig. 

Kosten buddytraject 

Vooraf wordt met de aanvrager / ouder gekeken wat de hulpvraag is. Een buddytraject duurt drie maanden. Is er meer intensieve ondersteuning nodig in de eerste maanden, dan zetten we een buddytraject PLUS in.


  • Buddytraject: 950 euro ex btw
  • Buddytraject PLUS: 1500 euro ex btw 

Wil je ook een buddy voor de ouders met een kind in jouw organisatie?

Vul dan het formulier in en klik op verzenden