Over OPP

Stichting OPP heeft als doel om kinderen met een gedragsprobleem of stoornis zo goed mogelijk te laten opgroeien tot zelfredzame volwassenen. Ouders zijn hierbij onmisbaar.

De stichting wil haar doel bereiken met deze activiteiten

 • ouders van kinderen in de doelgroep de weg te wijzen in het aanbod van zorg, onderwijs en andere activiteiten gericht op de doelgroep. Dit doen we onder andere met de online wegwijzer ouderpeil.nl
 • ouders binnen een veilige omgeving de mogelijkheid bieden tot het uitwisselen van ervaringen en tips met andere ouders via het ouderportaal,
 • ouders, kinderen en professionals ondersteunen bij het verkrijgen van de vaardigheden om tot shared decision making - samen beslissen - te komen.
 • zich in te zetten voor inspraak en de positie van kinderen, (jong)volwassenen en hun ouders/opvoeders binnen zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties,
 • het samen met kinderen, ouders en professionals ontwikkelen van tools met praktische informatie en tips die aansluiten bij de behoefte van een kind met een gedragsprobleem of een stoornis of zijn omgeving,
 • het samen met organisaties die zich inzetten voor dezelfde doelgroep werken aan het versterken van een betekenisvolle samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals, kinderen, jong volwassenen en hun netwerk.

Onze visie

Wij streven naar een wereld waarin ouders / opvoeders altijd centraal staan in de opvoeding van hun kind. Waar zorg-organisaties, onderwijs, gemeenten met ouders en kinderen samen beslissen en zo tot oplossingen te komen die het gezin sneller en beter helpen. Waar kinderen met een stoornis passende hulp ontvangen, op het juiste moment. Zodat ze met hulp van hun ouders zelf de volgende stap kunnen zetten in het volwassen worden. Bestuurder Ingrid en moeder Judith vertellen meer over waarom we zijn gestart. En waarom het zo belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen onze stichting steunen. 

Samenwerking centraal

Stichting OPP is uniek in haar aanpak omdat wij een stevige online focus hebben. We richten ons op heel Nederland. We kennen de branche, hebben kennis van initiatieven en organisaties en werken samen of verwijzen door.

Wij gaan ervan uit dat kennis én wijsheid aanwezig zijn in de groep, organisatie of community. Deze overtuiging dat mensen (ouders, kinderen en professionals) in het systeem zelf het beste weten wat er moet gebeuren, staat in contrast met het conventionele idee dat een expert alle antwoorden kent.

We bieden geen ondersteuning aan één specifieke groep om ons doel te bereiken, we ondersteunen het shared werken van alle betrokkenen in het systeem, professionals binnen jeugdzorg en onderwijs, ouders én kinderen. Alleen dan kunnen we echt iets veranderen en de doelgroep helpen in het groot groeien tot zelfredzame volwassenen.

In onze organisatie bouwen we samen met ouders aan een duurzame relatie met jeugdzorg- en onderwijsorganisaties, andere ouderinitiatieven en gemeenten op basis van shared werken, gelijkwaardigheid en zelfbewustzijn. We praten niet, we doen.

Bestuur en Raad van Toezicht 

Het bestuur van de Stichting van de OPP bestaat uit twee personen:

 • Ingrid Schaap
 • Dagmar Halfhide


De bestuursleden verrichten hun bestuurstaken onbezoldigd. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit 3 personen:

 • Marjan Regelink
 • Danielle Nijssen
 • Linda Mook - Gerritsen

De Raad van Toezicht verricht haar taken onbezoldigd. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De Stichting

Stichting OPP

Koninginneweg 171

3078GM Rotterdam

RSIN 863608346

K.v.K. 85392480

info@ouderpeil.nl

Het volledige beleidsplan van Stichting OPP 2022-2025 is hier te lezen.

Stichting OPP heeft de ANBI status. Onze stichting is opgenomen in de database van de Belastingdienst.