Over OPP

Stichting OPP heeft als missie  om kinderen met een gedragsprobleem of stoornis zo goed mogelijk te laten opgroeien 

We focussen daarbij op het laten opgroeien van kinderen tot zelfredzame volwassenen. Daarbij doen we niets zonder ouders of opvoeders. We betrekken ouders dan ook in alle lagen van onze organisatie: zo kunnen zij meebeslissen over wat het beste is voor hun kind. We praten niet óver ouders of kinderen, maar starten altijd vanuit hun behoefte en werken daarbij met hen samen. 

Maatschappelijke doel Stichting OPP

Bestuurders Ingrid Schaap en Dagmar Halfhide in gesprek

Waarom OPP

De wachtlijsten in de jeugdzorg groeien alleen maar. En in de tijd dat een gezin wacht op hulp, zijn ze overgeleverd aan instanties en hebben zelf geen invloed. Als gevolg daarvan verergert de problematiek vaak in het gezin en raakt het nog meer beschadigd dan het al is. 

Stichting OPP speelt hierop in door ouders in het wachtproces te ondersteunen, de weg te wijzen of in gesprek te gaan met andere ouders om perspectief te bieden in de beste keus voor hun kind. 

Dat biedt houvast: je vindt aansluiting bij andere ouders en daardoor voel jij je gesteund in jouw zoektocht naar de beste keus. Zo kunnen jouw vervolgstappen in het jeugdzorgstelsel efficiënter en effectiever bijdragen aan de zorg voor je kind.

Bestuurders Judith Korver en Ingrid Schaap in gesprek over drijfveren en belang van Stichting OPP

Weten wat werkt

Onze kennis komt niet uit een boekje. We roepen niet vanaf de zijlijn, maar hebben alles zelf ondervonden en weten daarom wat werkt. En wat niet. 

Elke activiteit van OPP ontstaat vanuit de behoefte om het beste voor het kind te realiseren. Samen met de ouders en het kind. 

Wij zien ouders en kinderen namelijk als een gelijkwaardige gesprekspartner, hoe vol hun rugzakje ook zit. 

We bedenken niets zelf, we doen geen aannames. We vragen ouders, kinderen en hulpverleners het hemd van het lijf en werken altijd samen met ouders. 

Samenwerking centraal

Samenwerken en co-creatie binnen jeugdzorgorganisaties in heel Nederland is één van onze speerpunten. Daarvoor zoeken wij actief de samenwerking met verschillende hulpverleners en opleidingen. Een concreet gevolg daarvan is dat alle partijen vanaf het begin van ieder project aan tafel zitten: professionals, maar zeker ook kinderen en ouders! 

Online basis

Stichting OPP biedt je een wegwijzer in de vorm van onze website. Daarbij zetten wij in op vindbaarheid, zodat je met een hulpvraag snel het antwoord op jouw vraag vindt. De informatie op ouderpeil.nl stellen we met de grootste zorg voor je samen. We checken daarom alles bij instanties en de informatie die je bij stichting OPP vindt, is betrouwbaar. Daar kun je van op aan. 

Unieke aanpak

Kennis en wijsheid zijn volop aanwezig. We geloven dan ook dat mensen in het systeem (ouders, kinderen én professionals) zelf het beste weten wat er moet gebeuren. Wij geloven niet in het conventionele idee dat een expert alle antwoorden in iedere situatie kent. 

Daarom ondersteunen we alle betrokken in het systeem: professionals binnen jeugdzorg en onderwijs, ouders én kinderen. Alleen door nadruk te leggen op shared werken van alle partijen, kunnen we echt iets veranderen en ook jouw kind helpen in het opgroeien tot stabiele, zelfredzame volwassenen.

Niet praten maar doen

We bouwen samen met ouders aan een duurzame relatie met jeugdzorginstanties en scholen, andere ouderinitiatieven en gemeenten. Dat doen we op basis van shared werken, gelijkwaardigheid en zelfbewustzijn. We praten niet alleen, we doen.

Om kinderen met gedragsproblemen of een stoornis op te kunnen laten groeien tot zelfredzame volwassenen, wijzen we kinderen en hun ouders de weg. Naar de hulp die jullie nodig hebben. Zodat je zelf de volgende stap kunt zetten, samen met je kind. Daarom wil stichting OPP die betrouwbare partij zijn die het mogelijk maakt dat zoveel mogelijk ouders, zorg- en onderwijsorganisaties en gemeenten in Nederland samenwerken. 

Doelstelling

Stichting OPP heeft als missie om kinderen met een gedragsprobleem of stoornis zo goed mogelijk op te laten groeien tot zelfredzame volwassenen.


Visie 

Om kinderen met een stoornis zo goed mogelijk te laten opgroeien tot zelfredzame volwassenen, zijn ouders / opvoeders onmisbaar. Wij streven naar een wereld waarin ouders / opvoeders altijd centraal staan in de opvoeding van hun kind.

Waar zorgorganisaties, onderwijs, gemeenten met ouders en kinderen samen beslissen en zo tot oplossingen te komen die het gezin sneller en beter helpen. Waar kinderen met een stoornis passende hulp ontvangen, op het juiste moment. Waar kinderen met hulp van hun ouders zelf de volgende stap kunnen zetten in het volwassen worden en grootgroeien tot zelfredzame volwassenen.


Van probleem naar impact   

Zelfredzaamheid is belangrijk om mee te doen in onze samenleving. Om vast te stellen wat de termen zelfredzaamheid en opgroeien tot zelfredzame volwassenen inhoudt voor de doelgroep hebben wij die shared vastgesteld samen met ouders uit onze community.

Als een kind met een gedragsprobleem of stoornis niet de juiste begeleiding of hulp krijgt, kun je de opvoeding vergelijken met je kinderen leren zwemmen zonder zwembandjes. Zelf weet een kind niet wat en hoe. Het heeft geen handvaten, dat moeten anderen hen vertellen. Vaak zijn dit de ouders of opvoeders. Als niemand het gezin of het kind in de goede richting wijst, dan komt het kind in een neerwaartse spiraal waar het niet zomaar uitstapt.

Denk aan uitval op het regulier onderwijs waardoor een vervolgstudie lastig wordt. Zonder goede opleiding is het uitzicht op een baan moeilijker. Zonder omgeving om op terug te vallen, lukt het deze kinderen niet om zelfstandig te wonen of te werken. Hun sociale netwerk wordt steeds kleiner, waardoor deze kinderen steeds meer op zichzelf aangewezen zijn.

Raad van Toezicht

De stichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit 3 personen:


  • Marjan Regelink
  • Danielle Nijssen
  • Linda Mook - Gerritsen

De Raad van Toezicht verricht haar taken onbezoldigd. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting van de OPP bestaat uit drie personen:

  • Ingrid Schaap
  • Dagmar Halfhide
  • Judith Korver


De bestuursleden verrichten hun bestuurstaken onbezoldigd. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


De Stichting

Stichting OPP

Koninginneweg 171

3078GM Rotterdam

RSIN 863608346

K.v.K. 85392480

info@ouderpeil.nl


Het beleidsplan 2022-2025 is hier te lezen

Dagelijks Bestuur

Ingrid Schaap

Dagmar Halfhide

Judith Korver

Meer weten over het bestuur?