Stichting OPP heeft als missie om kinderen met een gedragsprobleem of stoornis zo goed mogelijk op te laten groeien tot zelfredzame volwassenen. Ouders zijn hierbij onmisbaar

Onze activiteiten

Wegwijzer

Online wegwijzer en community voor ouders door ouders met een kind met een gedragsprobleem of stoornis. 


Inspraak

Hulp aan organisaties om inspraak van ouders goed te regelen zodat ze voldoen aan nieuwe wetgeving.


Samen Beslissen

Trainingen hoe samen beslissen met ouders en medewerkers voor zorgopleidingen, scholen of organisaties (inclusief blauwdruk).

Lotgenotencontact


We bieden ouders lotgenotencontact en de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen en tips binnen een veilige omgeving. Dit doen we in de online community ‘Het ouderportaal’.


Tools


We ontwikkelen samen met kinderen, ouders en professionals tools met praktische informatie en tips die aansluiten bij de behoefte van een kind met een gedragsprobleem of een stoornis of zijn omgeving.

Betekenisvol Samenwerken

Stichting OPP werkt samen met organisaties die zich inzetten voor dezelfde doelgroep aan het versterken van een betekenisvolle samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals, kinderen, jong volwassenen en hun netwerk.

Onze motivatie

De wachtlijsten voor jeugdzorg zijn torenhoog. Kinderen moeten vaak zo lang wachten dat hun problematiek in acute crisis verandert. Inspecties beschrijven hoe deze gezinnen op achtereenvolgende wachtlijsten terechtkomen: bij Veilig Thuis-organisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, GI's en gespecialiseerde hulp.

In de tijd dat kinderen en hun ouders moeten wachten op hulp, zijn ze overgeleverd aan instanties en hebben ze zelf geen invloed. De gevolgen daarvan zijn zeer ernstig. Hun problematiek verergert en ze raken nog meer beschadigd dan ze al zijn. 

Stichting OPP speelt hierop in door kinderen en hun ouders in het wachtproces te ondersteunen, de weg te wijzen of in gesprek te gaan met andere ouders om perspectief te bieden in de beste keus voor hun kind. Het geeft ouders houvast, ze vinden aansluiting bij andere ouders en voelen zich gesteund in hun zoektocht naar de beste keus. Waardoor hun vervolgstappen in het jeugdzorgstelsel efficiënter en effectiever bijdragen aan de zorg voor hun kind.

Wij geloven dat een fundamenteel andere aanpak vanuit de behoefte van ouders en kinderen een oplossing biedt. Dat dit kan zonder wetswijziging of verlies van kwaliteit. En we zijn ervan overtuigd dat dit uiteindelijk geld bespaart. Dit betekent meer dan alleen medezeggenschap en participatie. Dit gaat om inspraak van en co-creatie met ouders, kinderen én professionals vanaf het allereerste begin. 

Steun ons

Stichting OPP haalt een groot deel van haar inkomsten uit fondsen, subsidies en organisaties die een bijdrage doen om inspraak of shared werken op te zetten. Om ook in de toekomst ons werk voort te kunnen zetten en zoveel mogelijk ouders van kinderen met een gedragsprobleem of stoornis te helpen, zoeken wij donateurs.

Geloof jij ook dat ouders met de juiste informatie en steun beter weten waar ze moeten zijn en hoe ze zelf de regie kunnen pakken? En dat we de druk een beetje kunnen verlichten op zorg en onderwijs als ouders een plek hebben waar ze emotioneel ondersteund worden door andere ouders?