Video Aspect Ratio: 4:1
Ouders, kinderen en professionals beslissen samen vanaf het allereerste begin.

Stichting OPP daagt organisaties uit om te starten vanuit het perspectief van het kind en de ouders.

Kinderen met een gedragsprobleem of stoornis hebben het recht om zo goed mogelijk op te groeien tot zelfredzame volwassenen. Hiervoor hebben kinderen en hun ouders passende hulp nodig, op het juiste moment.


Co-creatie

Stichting OPP daagt zorg- en onderwijsorganisaties en gemeenten uit om echt te starten vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Daarin bieden wij ondersteuning. Onze aanpak is werken vanuit co-creatie met ouders, jongeren én professionals.


Iedereen aan tafel

Stichting OPP ondersteunt het shared werken van en met alle betrokkenen in het systeem: professionals binnen jeugdzorg en onderwijs, ouders én kinderen. Alleen dan kunnen we echt iets veranderen en kinderen met een stoornis of gedragsprobleem helpen in het groot groeien tot zelfredzame volwassenen.


Onze activiteiten

Ouderpeil.nl

Online wegwijzer en community voor ouders door ouders met een kind met een gedragsprobleem of stoornis. 

Inspraak

Hulp aan organisaties om inspraak van ouders en kinderen goed te regelen zodat ze voldoen aan nieuwe wetgeving.

Samen Beslissen

Trainingen in het samen beslissen met ouders, jongeren en professionals voor zorgopleidingen, scholen of organisaties (inclusief blauwdruk).

Lotgenotencontact

voor en door ouders

We bieden ouders lotgenotencontact en de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen en tips binnen een veilige omgeving. Dit doen we in de online community ‘Het ouderportaal’.


Tools voor kinderen en ouders

We ontwikkelen samen met kinderen, ouders en professionals tools met praktische informatie en tips die aansluiten bij de behoefte van een kind met een gedragsprobleem of een stoornis of zijn omgeving.

Betekenisvol

Samenwerken

Stichting OPP werkt samen met organisaties die zich inzetten voor dezelfde doelgroep aan het versterken van een betekenisvolle samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals, kinderen, jongeren en hun netwerk.

Onze unieke aanpak


We promoten shared werken en co-creatie binnen jeugdzorgorganisaties in heel Nederland: dat betekent alle partijen vanaf het begin van het project aan tafel: ouders, kinderen en professionals.


OPP richt zich op alle partijen in het systeem: gemeenten, jeugdzorgorganisaties, professionals,  ouders en kinderen. Onze gezamenlijke focus ligt op het groot groeien van kinderen tot zelfredzame volwassenen. We praten niet óver ouders en kinderen, we starten altijd vanuit hun behoefte en werken met hen samen.


Wij hebben een sterke online basis. Onze wegwijzer is zo ingericht dat ouders ons vinden bij het intypen van hun hulpvraag in Google. We zitten niet in de uithoeken van internet, maar zetten in op vindbaarheid en behoefte van het kind.


Wij hebben het niet uit een boekje. Al onze activiteiten zijn ontstaan vanuit de behoefte van kinderen in samenwerking met de ouders, om het beste voor het kind te realiseren. We roepen niet vanaf de zijlijn, wij hebben alles zelf ondervonden en daarom weten we wat werkt.

We doen geen aannames, we vragen alles uit bij alle partijen: professionals, ouders en kinderen.

Wij geloven dat een fundamenteel andere aanpak vanuit de behoefte van ouders en kinderen een oplossing biedt. Dit kan zonder verlies van kwaliteit. En we zijn ervan overtuigd dat dit uiteindelijk geld bespaart. Dit betekent meer dan alleen medezeggenschap en participatie. Dit gaat om inspraak van en co-creatie met ouders, kinderen én professionals vanaf het allereerste begin. 

Steun ons

Stichting OPP haalt een groot deel van haar inkomsten uit fondsen, subsidies en organisaties die een bijdrage doen om inspraak of shared werken op te zetten. Om ook in de toekomst ons werk voort te kunnen zetten en zoveel mogelijk kinderen met een gedragsprobleem of stoornis en hun ouders te helpen, zoeken wij donateurs. 

Stichting OPP is aangemerkt door de Belastingdienst als een ANBI instelling. Dit betekent dat giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de Belasting. Waar de giften aan moeten voldoen, vind je op deze website van de Belastingdienst. 


Geloof jij ook dat ouders met de juiste informatie en steun beter weten waar ze moeten zijn en hoe ze zelf de regie kunnen pakken? En dat we de druk een beetje kunnen verlichten op zorg en onderwijs als ouders een plek hebben waar ze emotioneel ondersteund worden door andere ouders?